Manifest

Niet omdat het moet maar omdat het klopt.

ONS MANIFEST

Wie de wereld alleen bekijkt via zijn tv of telefoon, wie hijgerige talkshows of commerciële
algoritmes de waarheid laat bepalen, ziet keer op keer dat iedereen elkaar naar het leven staat.

Je zou er bijna in gaan geloven. Maar de grap is: het klopt niet.
De realiteit is geheel anders.
De realiteit is dat we veelal gebroederlijk samenleven. Dat we zorgen voor ons kind, onze opa,
buurvrouw, teamgenoot of collega. Dat we rekening houden met elkaar.
Dat de mens goed wil doen en dat we het hier héél goed hebben.

Volgens het journaal hebben we de hele dag ruzie. Maar zeg eens eerlijk: hoeveel haat kom je op
een dag nou werkelijk tegen?

Daarom is het tijd voor een andere manier van denken..

We laten ons niet meer vertellen dat we verschillend zijn.
We laten ons niet meer vertellen dat we tegenover elkaar staan.
We laten ons niet meer vertellen dat we moeten veroordelen.
We laten ons niet meer vertellen dat we ons moeten afsluiten, in plaats van ons geheel open
stellen.

We verenigen ons tegen polarisatie.
We verduurzamen de wereld.
We richten ons tot onze medemens om hem en haar echt te leren kennen.

Sterker, dit is allang gaande. Maar daar is het meeste nieuws niet op gericht. Daar wordt
verkondigd hoe erg het allemaal is. Dan fluisteren wij met een glimlach tegen elkaar: “zo erg is het
helemaal niet.”

Ons strijdplan is liefde.
Ons uniform is openheid.
Onze tank is begrip.
Ons geweer is muziek.

NIET OMDAT HET MOET MAAR OMDAT HET KLOPT